Курсовете по общ английски се провеждат по водещата система на Oxford University Press New English File, съвременна комуникативна система, в 6 нива – от Beginner до Advanced. Особено подходяща е за работещи и заети хора – основно се акцентира върху практическия аспект на езика. Съдържа учебник, учебна тетрадка с мултиром, аудио дискове, тестове, сайт с ресурси за курсистите. Всяко ниво е с хорариум 100 учебни часа. 
https://elt.oup.com/student/englishfile/?mode=student&cc=global&selLanguage=en

Виж: График курсове

Направи безплатен тест за определяне на ниво.

Контакти

Езикова школа АКЦЕНТ
ул. Георги Бенковски 21
София, 1000
Email: info@accentschool.net
Tel: +359 2 983 42 28
Mobile: +359 888 59 16 05
Webiste: www.acentschool.net

Езикова школа АКЦЕНТ е специализирана в чуждоезиково обучение по английски, немски, френски, испански и италиански език за всички възрасти, както и български език за чужденци. От създаването си през 2002 г. школата е разработила собствена високоефективна методика и стандарти за работа, гарантиращи качеството на езиковото обучение.