Английски език

Общ английски

Курсовете по общ английски се провеждат по водещото заглавие на Oxford University Press English File, съвременна комуникативна система, в 6 нива – от Beginner до Advanced. Особено подходяща е за работещи и заети хора – основно се акцентира върху практическия аспект на езика. Съдържа учебник, учебна тетрадка с мултиром, аудио дискове, тестове, сайт с ресурси за курсистите. Всяко ниво е с хорариум 100 учебни часа, които са присъствени.

English File Elementary (A1)

English File Elementary (A1)Учебникът е подходящ за начинаещи и хора със слаби познания по езика. Материалът е разработен в 12 урока, като всеки от тях е разделен на 3 части с фокус върху разнообразни граматични и лексикални структури, които дават на курсистите основните умения за справяне в ежедневни ситуации.

прочетете още...

English File Pre-Intermediate (A2)
English File Intermediate (B1)
English File Upper-Intermediate (B2)
English File Advanced (C1)

Разговорен английски

Разработихме този курс за онези, които въпреки че са изучили основните граматични и лексикални структури, все още срещат трудности при комуникация на английски. Модулът е подходящ и за всички, които искат да поддържат и да практикуват езика си. Курсът е 1-месечен с хорариум 16 учебни часа и разглежда теми и проблемни ситуации, свързани с пребиваване или пътуване в чужбина, както и при работа с англоговорящи.

Бизнес английски

Обучение по бизнес английски провеждаме на индивидуална форма, както и за корпоративни клиенти. Работим основно с учебните системи Business Result и International Express на издателство Oxford. По заявка можем да предложим специализирани модули в различни сфери на бизнеса – финанси, счетоводство, право, маркетинг и др.

Подготовка за интервю

Добрата подготовка за интервю за работа на английски език е основна предпоставка за успешното ви представяне и класирането ви на челни места сред кандидатите за конкретната позиция. В зависимост от нивото ви на владеене на езика и времето, с което разполагате, ще изготвим индивидуална програма, която да ви представи в най-добра светлина за длъжността, за която кандидатствате.

Подготовка за изпити

Желаете да кандидатствате в университет в чужбина или искате да получите международно признат сертификат за владеене на английски език? Езикова школа “Акцент” разполага с висококвалифицирани преподаватели, които могат успешно да ви подготвят за явяване на изпитите FCE, CAE, TOEFL, IELTS, TOLES. Обучението е на индивидуална програма, в удобно за вас време – на място или онлайн.

 

Контакти

Езикова школа АКЦЕНТ
ул. Георги Бенковски 21
София, 1000
Email: info@accentschool.net
Tel: +359 2 983 42 28
Mobile: +359 888 59 16 05
Webiste: www.acentschool.net

Езикова школа АКЦЕНТ е специализирана в чуждоезиково обучение по английски, немски, френски, испански и италиански език за всички възрасти, както и български език за чужденци. От създаването си през 2002 г. школата е разработила собствена високоефективна методика и стандарти за работа, гарантиращи качеството на езиковото обучение.