Испански език

Обучението по испански се провежда по учебните системи Nuevo Ven и Español en Marcha.
Ниво А1 и А2 са по учебната система Nuevo ven, като всяко от тях е по 60 учебни часа.

Nuevo Ven е една от най-успешните системи за изучаване на испански език. Тя е с изключително практическа насоченост – граматиката и лексиката се усвояват бързо, защото са представени чрез комуникативни ситуации, взети от реалния живот. Учебникът се състои от 15 урока, в които се срещат не само изработени с учебна цел диалози и текстове, а и истински обяви, статии и други текстове, публикувани в испанската преса

Онлайн упражнения
Nuevo Ven 1
https://edelsa.es/es/zona_estudiante/nuevo-ven/nuevo-ven-1/


Нива В1 и В2 са по системата Español en Marcha на издателство SGEL – всяко в два модула по 60 учебни часа

Контакти

Езикова школа АКЦЕНТ
ул. Георги Бенковски 21
София, 1000
Email: info@accentschool.net
Tel: +359 2 983 42 28
Mobile: +359 888 59 16 05
Webiste: www.acentschool.net

Езикова школа АКЦЕНТ е специализирана в чуждоезиково обучение по английски, немски, френски, испански и италиански език за всички възрасти, както и български език за чужденци. От създаването си през 2002 г. школата е разработила собствена високоефективна методика и стандарти за работа, гарантиращи качеството на езиковото обучение.