Български за чужденци

  • Ако живеете или работите в България, но не знаете български език и това ви създава проблеми в общуването; 
  • Ако желаете да контактувате с вашите партньори на български език; 
  • Ако сте омъжен/женен за българин/българка; 
  • Или ако просто ви харесва страната и искате да научите езика 

Езикова школа АКЦЕНТ има подходящото решение – езиков курс, индивидуалн и уроци или онлайн обучение. Вече 15 години преподаваме български за чужденци. Нашите квалифицирани преподаватели ползват 2 или повече чужди езика, което улеснява комуникацията в началния етап. Внимателно подбираме най-добрите учебници и предлагаме най-високо качество. Работим както с индивидуални, така и с фирмени клиенти.

Сред фирмените ни клиенти за обучение по български език са:
Telenor, Bayer, Codix, Kraft Foods, Carrefour, Aurubis, Metro Cash and Carry, French School Victor Hugo, Total, Embassy of Republic of Algeria, Embassy of Republic of Corea, Sade, Coca-Cola, CiBank and others.

  • If you live and work in Bulgaria but do not speak Bulgarian, which causes communication problems
  • If you would like to contact your business partners in Bulgarian
  • If you are married to a Bulgarian and would like to learn the language
  • or if you just like the country and want to learn the language

Accent School has the right solution for you – courses, individual lessons or online lessons. Already 15 years we teach Bulgarian for foreigners. Our qualified teachers are in command of 2 or more foreign languages which facilitate the communication in the beginning. We carefully select the best textbooks and offer the highest quality. We work with individual clients, as well with corporate clients.

Some of our corporate clients for Bulgarian:
Telenor, Bayer, Codix, Kraft Foods, Carrefour, Aurubis, Metro Cash and Carry, French School Victor Hugo, Total, Embassy of Republic of Algeria, Embassy of Republic of Corea, Sade, Coca-Cola, CiBank and others.

Цени за индивидуално обучение

  • 1-месечна карта – 10 учебни часа – валидност 5 седмици  -  Цена 294 лв. (15 евро/уч.ч.)
  • 3-месечна карта – 20 учебни часа  – валидност 14 седмици  - Цена 548 лв. (14 евро/уч.ч.)


1 учебен час е 45 минути. Занятията се провеждат в блокове от минимум 90 минути /2 уч.ч./


Всички цени са за обучение в школата. За обучение във ваш офис, моля, свържете се с нас.

Individual tuition

- 1-month card - 10 lessons - validity 5 weeks - Price 294 BGN ( 15 euro per lesson)

- 3-months card - 20 lessons - validity 14 weeks - Price 548 BGN (14 euro per lesson)

1 lesson is 45 minutes. Minimum lessons per session - 2 (90 minutes)

Цени за полуиндивидуално обучение

Обучението се провежда с 2 курсисти заедно. Цената е на човек.

- 1-месечна карта – 10 учебни часа – валидност 5 седмици  -  Цена 235 лв. (12 евро/уч.ч.)

- 3-месечна карта – 20 учебни часа  – валидност 14 седмици  - Цена 392 лв. (10 евро/уч.ч.)1 учебен час е 45 минути. Занятията се провеждат в блокове от минимум 90 минути /2 уч.ч./

Semi-individual tuition for two students

/price per capita/

- 1-month card - 10 lessons - validity 5 weeks - Price 235 BGN (12 euro per lesson)

- 3-months card - 20 lessons - validity 14 weeks - Price 392 BGN (11 euro per lesson)

 

1 lesson is 45 minutes. Minimum lessons per session - 2 (90 minutes)


All prices refer to tuition at ACCENT Language School’s offices. If you would like your tuition to take place at your office, please, contact us.

Цени за индивидуално онлайн обучение

- 1-месечна карта – 10 учебни часа – валидност 5 седмици  -  Цена 294 лв. (15 евро/уч.ч.)

- 3-месечна карта – 20 учебни часа  – валидност 14 седмици  - Цена 548 лв. (14 евро/уч.ч.)

1 учебен час е 45 минути. Занятията се провеждат в блокове от минимум 90 минути /2 уч.ч./


Online Individual tuition

- 1-month card - 10 lessons - validity 5 weeks - Price 294 BGN ( 15 euro per lesson)

- 3-months card - 20 lessons - validity 14 weeks - Price 548 BGN (14 euro per lesson)

1 lesson is 45 minutes.Minimum lessons per session - 2 (90 minutes)

Контакти

Езикова школа АКЦЕНТ
ул. Георги Бенковски 21
София, 1000
Email: info@accentschool.net
Tel: +359 2 983 42 28
Mobile: +359 888 59 16 05
Webiste: www.acentschool.net

Езикова школа АКЦЕНТ е специализирана в чуждоезиково обучение по английски, немски, френски, испански и италиански език за всички възрасти, както и български език за чужденци. От създаването си през 2002 г. школата е разработила собствена високоефективна методика и стандарти за работа, гарантиращи качеството на езиковото обучение.