Български за чужденци

  • Ако живеете или работите в България, но не знаете български език и това ви създава проблеми в общуването; 
  • Ако желаете да контактувате с вашите партньори на български език; 
  • Ако сте омъжен/женен за българин/българка; 
  • Или ако просто ви харесва страната и искате да научите езика 

Езикова школа АКЦЕНТ има подходящото решение – езиков курс, индивидуалн и уроци или онлайн обучение. Вече 15 години преподаваме български за чужденци. Нашите квалифицирани преподаватели ползват 2 или повече чужди езика, което улеснява комуникацията в началния етап. Внимателно подбираме най-добрите учебници и предлагаме най-високо качество. Работим както с индивидуални, така и с фирмени клиенти.

Сред фирмените ни клиенти за обучение по български език са:
Telenor, Bayer, Codix, Kraft Foods, Carrefour, Aurubis, Metro Cash and Carry, French School Victor Hugo, Total, Embassy of Republic of Algeria, Embassy of Republic of Corea, Sade, Coca-Cola, CiBank and others.

  • If you live and work in Bulgaria but do not speak Bulgarian, which causes communication problems
  • If you would like to contact your business partners in Bulgarian
  • If you are married to a Bulgarian and would like to learn the language
  • or if you just like the country and want to learn the language

Accent School has the right solution for you – courses, individual lessons or online lessons. Already 15 years we teach Bulgarian for foreigners. Our qualified teachers are in command of 2 or more foreign languages which facilitate the communication in the beginning. We carefully select the best textbooks and offer the highest quality. We work with individual clients, as well with corporate clients.

Some of our corporate clients for Bulgarian:
Telenor, Bayer, Codix, Kraft Foods, Carrefour, Aurubis, Metro Cash and Carry, French School Victor Hugo, Total, Embassy of Republic of Algeria, Embassy of Republic of Corea, Sade, Coca-Cola, CiBank and others.

Цени за индивидуално обучение

- Индивидуално посещение - 1 уч.ч. – 14 евро
- 1-месечна карта – 8 учебни часа (1 път седмично по 2 уч.ч.) – валидност 5 седмици  -  Цена 203 лв. (13 евро/уч.ч.)
- 1-месечна карта – 16 учебни часа (2 пъти седмично по 2 уч.ч.) – валидност 5 седмици  - Цена 392 лв. (12.50 евро/уч.ч.)
- 3-месечна карта – 24 учебни часа (1 път седмично по 2 уч.ч.) – валидност 15 седмици  - Цена 564 лв. (12 евро/уч.ч.)
- 3-месечна карта – 48 учебни часа (2 пъти седмично по 2 уч.ч.) – валидност 15 седмици  + 2 безплатни учебни часа -  Цена 1035 лв. (11 евро/уч.ч.)

1 учебен час е 45 минути. Занятията се провеждат в блокове от минимум 90 минути /2 уч.ч./
Всички цени са за обучение в школата. За обучение във ваш офис, моля, свържете се с нас.

Individual tuition

- 1 lesson – 45 minutes.  One teaching session is 2 lessons minimum (90 minutes)
- 1 lesson – 14 euro
- 1-month card - 8 lessons (once a week x 2 lessons) -     validity 5 weeks - Price 203 BGN (13 euro per lesson)
- 1-month card - 16 lessons (twice a week x 2 lessons) - validity 5 weeks -   Price 392 BGN (12.50 euro per lesson)
- 3-month card - 24 lessons (once a week x 2 lessons) – validity 15 weeks - Price 564 BGN (12 euro per lesson)
- 3-month card - 48 lessons (twice a week x 2 lessons) + 2 free lessons – validity 15 weeks - Price 1035 BGN (11 euro per lesson)

Цени за полуиндивидуално обучение

2 курсиста заедно
Цената е на човек

- Индивидуално посещение - 1 уч.ч. – 11 евро
- 1-месечна карта – 8 учебни часа (1 път седмично по 2 уч.ч.) – валидност 5 седмици  -  Цена 157 лв. (10 евро/уч.ч.)
- 1-месечна карта – 16 учебни часа (2 пъти седмично по 2 уч.ч.) – валидност 5 седмици  - Цена 298 лв. (9.50 евро/уч.ч.)
- 3-месечна карта – 24 учебни часа (1 път седмично по 2 уч.ч.) – валидност 15 седмици  - Цена 423 лв. (9 евро/уч.ч.)
- 3-месечна карта – 48 учебни часа (2 пъти седмично по 2 уч.ч.) – валидност 15 седмици  + 2 безплатни учебни часа -  Цена 753 лв. (8 евро/уч.ч.)

1 учебен час е 45 минути. Занятията се провеждат в блокове от минимум 90 минути /2 уч.ч./

Semi-individual tuition for two students

/price per capita/

1 lesson – 45 minutes.  One teaching session is 2 lessons minimum (90 minutes)
1 lesson – 11 euro
1-month card - 8 lessons (once a week x 2 lessons) -     validity 5 weeks - Price 157 BGN (10 euro per lesson)
1-month card - 16 lessons (twice a week x 2 lessons) - validity 5 weeks -   Price 298 BGN (9.50 euro per lesson)
3-month card - 24 lessons (once a week x 2 lessons) – validity 15 weeks - Price 423 BGN (9 euro per lesson)
3-month card - 48 lessons (twice a week x 2 lessons) + 2 free lessons – validity 15 weeks - Price 753 BGN (8 euro per lesson)

*all prices refer to tuition at ACCENT Language School’s offices. If you would like your tuition to take place at your office, please, contact us.

Цени за индивидуално онлайн обучение

- Индивидуално посещение - 1 уч.ч. – 13 евро
- 1-месечна карта – 8 учебни часа (1 път седмично по 2 уч.ч.) – валидност 5 седмици  -  Цена 172 лв. (11 евро/уч.ч.)
- 1-месечна карта – 16 учебни часа (2 пъти седмично по 2 уч.ч.) – валидност 5 седмици  - Цена 329 лв. (10.50 евро/уч.ч.)
- 3-месечна карта – 24 учебни часа (1 път седмично по 2 уч.ч.) – валидност 15 седмици  - Цена 470 лв. (10 евро/уч.ч.)
- 3-месечна карта – 48 учебни часа (2 пъти седмично по 2 уч.ч.) – валидност 15 седмици  + 2 безплатни учебни часа -  Цена 846 лв. (9 евро/уч.ч.)
1 учебен час е 45 минути. Занятията се провеждат в блокове от минимум 90 минути /2 уч.ч./

За обучение на място във ваш офис, или за корпоративно обучение, моля, изпратете ни запитване.

Online Individual tuition

1 lesson – 45 minutes.  One teaching session is 2 lessons minimum (90 minutes)
1 lesson – 14 euro
1-month card - 8 lessons (once a week x 2 lessons) -     validity 5 weeks - Price 203 BGN (13 euro per lesson)
1-month card - 16 lessons (twice a week x 2 lessons) - validity 5 weeks -   Price 392 BGN (12.50 euro per lesson)
3-month card - 24 lessons (once a week x 2 lessons) – validity 15 weeks - Price 564 BGN (12 euro per lesson)
3-month card - 48 lessons (twice a week x 2 lessons) + 2 free lessons – validity 15 weeks - Price 1035 BGN (11 euro per lesson)

Контакти

Езикова школа АКЦЕНТ
ул. Георги Бенковски 21
София, 1000
Email: info@accentschool.net
Tel: +359 2 983 42 28
Mobile: +359 888 59 16 05
Webiste: www.acentschool.net

Езикова школа АКЦЕНТ е специализирана в чуждоезиково обучение по английски, немски, френски, испански и италиански език за всички възрасти, както и български език за чужденци. От създаването си през 2002 г. школата е разработила собствена високоефективна методика и стандарти за работа, гарантиращи качеството на езиковото обучение.