Често задавани въпроси

Издавате ли сертификат?
Да. След приключване на курса, при успешно положен финален тест (с минимум 70%) и поне 70% присъствия в часовете издаваме сертификат за владеене на езика, съгласно Обща европейска езикова рамка. Сертификатът е на два езика – на български и на изучавания език, и посочва завършения курс/ниво, хорариума, резултата от финалния тест и нивото по Европейска езикова рамка. На курсистите, които не желаят да полагат финален тест, се издава удостоверение за завършен езиков курс.
 Къде важи сертификатът?
Каква е квалификацията на преподавателите?
 Подготвяте ли за сертификатни изпити?
Може ли да се плаща разсрочено?
Има ли отстъпки?
Колко са големи групите?
Как става записването за курс?
Как се определя нивото?
Може ли да използвам ксерокопирани учебници?

Контакти

Езикова школа АКЦЕНТ
ул. Георги Бенковски 21
София, 1000
Email: info@accentschool.net
Tel: +359 2 983 42 28
Mobile: +359 888 59 16 05
Webiste: www.acentschool.net

Езикова школа АКЦЕНТ е специализирана в чуждоезиково обучение по английски, немски, френски, испански и италиански език за всички възрасти, както и български език за чужденци. От създаването си през 2002 г. школата е разработила собствена високоефективна методика и стандарти за работа, гарантиращи качеството на езиковото обучение.