Индивидуално езиково обучение

Искате да сте бързи? Искате да сте независими от други курсисти? Искате график, съобразен изцяло с вашите ангажименти? Тогава вашето решение са индивидуалните уроци.
Индивидуалното обучение е удобен и максимално ефективен вариант, съобразен с вашето свободно време, нивото, потребностите и индивидуалното ви темпо на учене. В зависимост от конкретните ви нужди и целите, които си поставяте, нашите преподаватели заедно с вас избират най-подходящата учебна система и схема на работа.

Предимства на индивидуалното обучение:
 - занятията се провеждат в удобно за вас време;
 - възможност за променяне на дните и часовете на занятията;
 - обучението е изцяло съобразено с темпото ви на учене и усвояване;
 - специално разработена програма за вашите нужди и цели; до 50% по-кратки срокове за усвояване на материала спрямо нужните учебни часове за курс;
 - възможност за фокусиране и върху само един компонент – разговор, граматика, специализирана лексика, подготовка за конкретно събитие/изпит/презентация;
 - уроците са организирани в удобен за вас график, занятията се провеждат в блокове от минимум 2 учебни часа, като за най-ефективно обучение препоръчваме 4-6 уч. часа седмично.

Виж цените за индивидуално обучение:

Цени за индивидуално обучение:
Предплатените 1-месечни и 3-месечни карти са удобен вариант да планирате времето и обучението си.

- 1-месечна карта – 10 учебни часа  – валидност 5 седмици - Цена 280 лв. (28 лв./уч.ч.)

- 3-месечна карта – 20 учебни часа -  валидност 14 седмици - Цена 520 лв. (26 лв./уч.ч.)

1 учебен час е 45 минути. Занятията се провеждат в блок от 90 минути /2 уч.ч./

Всички цени са за обучение в школата. За обучение във ваш офис, моля, свържете се с нас.

 

Полуиндивидуално обучение

Този формат съчетава предимствата и удобствата на индивидуалното обучение с по-ниската цена при едновременно обучение на 2 курсисти. Единственото условие е двамата обучаеми да са на едно ниво и да имат едно и също време, удобно за посещение на часовете.

ЦЕНИ ЗА ПОЛУИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ – цената е на човек


- 1-месечна карта – 10 учебни часа  – валидност 5 седмици - Цена 170 лв. (17 лв./уч.ч.)

- 3-месечна карта – 20 учебни часа -  валидност 14 седмици - Цена 300 лв. (15 лв./уч.ч.)

 

1 учебен час е 45 минути. Занятията се провеждат в блок от 90 минути /2 уч.ч./

Контакти

Езикова школа АКЦЕНТ
ул. Георги Бенковски 21
София, 1000
Email: info@accentschool.net
Tel: +359 2 983 42 28
Mobile: +359 888 59 16 05
Webiste: www.acentschool.net

Езикова школа АКЦЕНТ е специализирана в чуждоезиково обучение по английски, немски, френски, испански и италиански език за всички възрасти, както и български език за чужденци. От създаването си през 2002 г. школата е разработила собствена високоефективна методика и стандарти за работа, гарантиращи качеството на езиковото обучение.