Немски език

Общ немски

Немският език е най-широко разпространеният език в Европа – той е майчин на над 100 млн. души и още толкова говорят немски като втори език. Знаейки немски, пред Вас се откриват много нови възможности
  • за образование – висшето образование в Германия е безплатно и на изключително високо ниво, признато в цял свят;
  • за работа – немски компании създават работни места по целия свят и България не е изключение – просто се огледайте;
Курсовете по немски език в езикова школа АКЦЕНТ се провеждат по учебните системи на издателство Hueber – Menschen и Sicher. Всяко ниво е организирано в два модула от 60 учебни часа всеки. За нива А1, А2 и В1 се работи по учебната система Menschen, а за В2 и С1 – по Sicher.

Учебният комплект Menschen включва учебник с DVD, учебна тетрадка с аудио CD, сайт с онлайн ресурси за курсистите. Всеки учебник съдържа 12 кратки урока, обхванати в тематични групи. Уроците започват с картинна ситуация, обикновено от всекидневния живот, комбинирана с текст за четене/слушане, като така по естествен начин въвежда в темата. Следват новите изрази и граматиката. Всеки урок завършва с тест от 3 части – лексика, структури и комуникация и дава адекватна оценка на напредъка на всеки курсист.

Онлайн упражнения
А1.1 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/a1-1/menu.html
А1.2 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/a1-2/menu.html
А2.1 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/a2-1/menu.html
А2.2 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/a2-2/menu.html
В1.1 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/b1-1/menu.html
В1.2 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/b1-2/menu.html
Учебната система Sicher е естествено продължение на Menschen и обхваща нива B1+, B2, C1, осигурявайки усъвършенстване на познанията и подготовка както и за професионално развитие в чуждестранни компании у нас или реализация в Германия, така и за овладяване на високите нива. Работи се по текстове, взети от съвременните медии: статии от вестници, блогове, дискусии, реални житейски ситуации и теми на съвременното общество.
Онлайн упражнения
B2.1 https://www.hueber.de/shared/uebungen/sicher/ab/b2-1/menu.php
B2.2 http://www.hueber.de/shared/uebungen/sicher/ab/b2-2/menu.php
C1 https://www.hueber.de/exercises/530-25160/?rootPath=/exercises/530-25160/#/sections

Контакти

Езикова школа АКЦЕНТ
ул. Георги Бенковски 21
София, 1000
Email: info@accentschool.net
Tel: +359 2 983 42 28
Mobile: +359 888 59 16 05
Webiste: www.acentschool.net

Езикова школа АКЦЕНТ е специализирана в чуждоезиково обучение по английски, немски, френски, испански и италиански език за всички възрасти, както и български език за чужденци. От създаването си през 2002 г. школата е разработила собствена високоефективна методика и стандарти за работа, гарантиращи качеството на езиковото обучение.