Френски език

Курсове по френски

Обучението по френски език се провежда по системата Tendances на издателство CLE International, в 5 нива - от А1 до C1 по Европейската езикова рамка. 
Всяко ниво се преподава в 2 модула по 60 учебни часа.
Tendances е най-новата комуникативна система на издателство CLE Internarional. С нея френският се практикува от курсистите активно, още от първите страници на ниво А1. Текстове и ситуации, пряко свързани с ежедневието – ориентиране по карта, купуване на билети, резервация на стая, интервю за работа... Изключително практически ориентирана методика – поставят се конкретни цели, изпълняват са задачи и се осъществяват проекти. Паралелно с изучаването на новите лексикални и граматични единици, курсистите придобиват представа за живота и културата на французите. Всяко ниво е организирано в 9 урока + един въвеждащ урок.

Контакти

Езикова школа АКЦЕНТ
ул. Георги Бенковски 21
София, 1000
Email: info@accentschool.net
Tel: +359 2 983 42 28
Mobile: +359 888 59 16 05
Webiste: www.acentschool.net

Езикова школа АКЦЕНТ е специализирана в чуждоезиково обучение по английски, немски, френски, испански и италиански език за всички възрасти, както и български език за чужденци. От създаването си през 2002 г. школата е разработила собствена високоефективна методика и стандарти за работа, гарантиращи качеството на езиковото обучение.