Български за чужденци

Знаем, че българският език е предизвикателство за всеки, който живее в страната отскоро. Независимо дали сте дошли да работите в България, да учите, да се забавлявате и да поживеете в тази красива страна, Езикова школа АКЦЕНТ може да ви помогне, като предложи удобни варианти както в курсове в група, така и на индивидуални уроци. Разполагаме с висококвалифицирани преподаватели, подбрали сме най-добрите учебни системи и постигаме отлични резултати при изучаването на български език от чужденци. Потърсете ни, за да намерим най-доброто решение за вас.
А в случай че сте компания, развиваща бизнес в страната, независимо дали в IT сектора, или в сектора на услугите, или пък “call center”, то нашите корпоративни обучения по български ще бъдат идеалното решение за вашите служители.
We know that learning Bulgarian could be a challenge for everyone living or working in the country. We also understand that both working here, entertainment and even life in general can be much easier if you’re able to freely speak Bulgarian. And all this is possible. No matter whether you’ve come to Bulgaria to work here, or to study, or even to have fun and to live in this beautiful country we from ACCENT Language School can help you. You can find comfortable options for courses, groups or even for individual lessons. We have highly qualified teachers, we have selected the best teaching systems and strive for achieving the best results when teaching Bulgarian to foreigners. Call us, and we will find the best solution for you.
And in case you are a company doing business in Bulgaria, no matter whether in the IT sector, or in the services sector, or even a Call Center, then our corporate trainings in Bulgarian will be the perfect solution for your employees.
Наши клиенти, в обученията по български за чужденци са фирми като:
Our clients for the trainings in Bulgarian for foreigners include companies like:
Метро
Тотал
Байер
Аурубис

Контакти

Езикова школа АКЦЕНТ
ул. Георги Бенковски 21
София, 1000
Email: info@accentschool.net
Tel: +359 2 983 42 28
Mobile: +359 888 59 16 05
Webiste: www.acentschool.net

Езикова школа АКЦЕНТ е специализирана в чуждоезиково обучение по английски, немски, френски, испански и италиански език за всички възрасти, както и български език за чужденци. От създаването си през 2002 г. школата е разработила собствена високоефективна методика и стандарти за работа, гарантиращи качеството на езиковото обучение.