Изпити за сертификат

Ако вече сте учили английски, немски, френски, испански или италиански език и сте сигурни в своите знания, но ви трябва сертификат за доказване на езиковите ви познания пред работодател, университет, колеж не се налага да се подготвяте и явявате на скъп и сложен изпит, нито да повтаряте цяло ниво, отделяйки няколко месеца и значителна сума за това. В Езикова школа АКЦЕНТ провеждаме изпити за издаване на сертификат по Обща европейска езикова рамка с или без допълнителна подготовка на кандидата.
Нашите сертификати са базирани на професионални тестове, водещи учебни системи и изпитана методика. Използват се с успех при кандидатстване за работа в България или чужбина, при кандидатстване за обучение или по програма Еразъм за образователна мобилност. Сертификатите ни по български език пък са документ за кандидатстване за български гражданство.

Такса за явяване на изпит и издаване на сертификат: 150 лв.

Подготовка за изпит + явяване
Пакет Стандарт – 4 уч.ч. индивидуално обучение – цена 225 лв.
Пакет Макси - 10 уч.ч. индивидуално обучение – цена 320 лв.

Контакти

Езикова школа АКЦЕНТ
ул. Георги Бенковски 21
София, 1000
Email: info@accentschool.net
Tel: +359 2 983 42 28
Mobile: +359 888 59 16 05
Webiste: www.acentschool.net

Езикова школа АКЦЕНТ е специализирана в чуждоезиково обучение по английски, немски, френски, испански и италиански език за всички възрасти, както и български език за чужденци. От създаването си през 2002 г. школата е разработила собствена високоефективна методика и стандарти за работа, гарантиращи качеството на езиковото обучение.